پس از برگزاری نخستین همایش روز حسابدار در اصفهان  مصادف  با 15 آذر ماه و قول مساعد برگزار کنندگان برای تشکیل  یک نهاد صنفی ، پی گیریهای لازم انجام و اولین انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1394 طی شماره 404-3/2-5 با مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان به ثبت رسید تا بتواند در کنار سایر انجمن های صنفی در جهت پیشرفت و بهبود شیوه انجام کار اعضاء ، ایفای نقش نماید. در مجمع سال بعد در تاریخ 1395/09/04 با مصوبه مجمع و تایید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این انجمن استانی گردید.

چشم انداز این انجمن  تشکلی پویا و نوآور است که با تکیه بر ارزش های بنیادین ، اخلاق حرفه ای ، سرمایه انسانی متخصص و متعهد همگام با پیشرفت های جهانی  حرفه حسابداری و حسابرسی و فناوری های نوین میتواند در کنار سایر انجمن ها و مراجع ذیصلاح ، در راستای ارتقای هر چه بیشتر و بهتر حرفه حسابداری و حسابرسی کمک نموده و در ایفای تعهدات مسؤولانه اعضا در قبال جامعه و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ، رضایتمندی را برای اعضای خود و استفاده کنندگان از خدمات فعالان حرفه به ارمغان بیاورد.

در اینجا لازم است از دوستانی که در اجرایی شدن این تفکر همت گماشتند صمیمانه ترین سپاس ها را داشته باشیم.